Õenduskontor OÜ

Meist lähemalt

Õenduskontor OÜ pakub Haigekassa lepingupartnerina tasuta koduõendusteenust ravikindlustatud isikutele. Teenuse osutamiseks on vajalik perearsti või erialaarsti saatekiri.

Meie headeks partneritseks on perearstid, pereõed, patsientide raviarstid, KOV-ide tervishoiu – ja sotsiaalteenistused.

Koduõendusteenus

Koduõendusteenuse raames teostab õde sotsiaalministeeriumi määruses nr 55 välja toodud õendustoiminguid.