Õenduskontor

Meist

Õenduskontor OÜ pakub Haigekassa lepingupartnerina tasuta koduõendusteenust ravikindlustatud isikutele. Teenuse osutamiseks on vajalik perearsti või erialaarsti saatekiri.

Meie headeks partneritseks on perearstid, pereõed, patsientide raviarstid, KOV-ide tervishoiu – ja sotsiaalteenistused.

Koduõendusteenus

Koduõendusteenuse raames teostab õde sotsiaalministeeriumi määruses nr 55 välja toodud õendustoiminguid.

Näiteks:

  • ennetavad ning ravivad lamatisi
  • mõõdavad vererõhku, veresuhkrut ning teisi elulisi näitajaid
  • paigaldavad, hooldavad ning vahetavad püsikateetreid ja epitsütostoome
  • hooldavad stoome
  • ravivad haavu ja haavandeid
  • vajadusel teostavad kodust tilkinfusioonravi
  • õpetavad, juhendavad ning nõustavad patsiente ning nende lähedasi.
  • Covid-19 viiruse vastane vaktsineerimine

Patsiente abistavad meie toredad koduõed

Maria Mekk
Piirkonnad: Tartu linn, Tartu vald
Õekood: N13833
Terlika Vaar
Piirkonnad: Tartu linn, Kastre vald, Elva vald
Õekood: N10564
Tiina Mekk
Piirkonnad: Otepää vald, Tõrva vald, Mulgi vald, Elva vald
Õekood: N01654
Kadri Sommer
Piirkonnad: Tartu linn, Kastre vald, Kambja vald, Elva vald
Õekood: N12681
Kätlin Mannas
Piirkonnad: Tartu vald, Tartu linn
Õekood: N13832
Svetlana Širokova
Piirkonnad: Peipsiveere vald
Õekood: N10921
Madli – Minna Junker
Õekood: N11902
Piirkonnad: Tartu linn, Elva vald
Airika Tensberg
Õekood: N14336
Piirkonnad: Tartu linn, Tartu vald, Otepää vald, Nõo vald

Alla Astrahantseva

Õekood: N06003

Piirkonnad: Peipsiveere vald, Tartu linn

Kaire Kool

Õekood: N11862

Piirkonnad: Tartu linn, Tartu vald, Luunja vald

Pretensioonide, kaebuste ning ettepanekute esitamise kord

Pretensioone, kaebusi ning ettepanekuid teenuse osutaja ja teenuste osutamise sisu
kohta saab esitada alljärgnevalt:
Õenduskontor OÜ postiaadressil: Valga maakond, Otepää vald, Puka alevik, 67217, Alliku 3
E-posti aadressil: oenduskontor@gmail.com
Telefonil: +372 55624148 Kadri Sommer või +372 53320618 Maria Mekk
Kaebusi menetleb Õenduskontor OÜ juhatus.

Kaebusi on veel võimalik esitada:

Piirkondlikku haigekassa kontorisse Tartus.
Aadress: Põllu 1a, Tartu, 50303
E-posti aadress: info@haigekassa.ee
Klienditelefon: +372 6696630
Terviseameti Lõuna talituse kontorisse Tartus.
Aadress: Põllu 1a, Tartu 50303
E-posti aadress: info@terviseamet.ee
Klienditelefonil:+372 7447401

Ravijärjekorra pidamise reeglid

Koduõendusteenust osutatakse ravijärjekorra alusel.
Ravijärjekorda registeerimiseks on vajalik pere- või eriarsti saatekiri.
Ravijärjekorda registeerimiseks helistada telefonil +372 55624148, Kadri Sommer, +372 53320618 Maria Mekk või kirjutada e-posti aadressil: oenduskontor@gmail.com.

Ravijärjekorda registeerimisel on patsiendil vajalik esitada järgmised andmed:
– Ees- ning perekonnanimi
– isikukood
– Tervishoiuteenuse osutamise näidustus
– Patsiendi kontaktandmed
– Suunava arsti kontaktandmed

Registeerimisel märgitakse ära ravijärjekorda registeerimise kuupäev ning eeldatav teenuse osutamise aeg. Ravikärjekorras olevaid patsiente teavitatakse koheselt teenuse osutamise ajast telefoni või muu sidevahendi abil. Ravijärjekorra muutustest teavitatakse patsienti ühe tööpäeva jooksul ning määratakse uus teenuse osutamise aeg.

Ravijärjekorra maksimaalne pikkus vähihaigete kodusel toetusravil on 3 päeva ning koduõendusteenuste korral 5 päeva.

Kontakt

Kadri Sommer, +372 55624148
Maria Mekk, +372 53320618
oenduskontor@gmail.com

Koduõendusteenuse osutamise luba : L04250. Registrikood: 14347523 Õenduskontor OÜ